Jakich formalności dokonać zatrudniając nianię?

Zobacz, jak i gdzie należy złożyć formularz i jakie płacić składki z tytułu zatrudnienia niani.

dziecko, niemowlę, książka, czytanie, zabawa, mama

fot. fotolia.pl

Co to jest umowa uaktywniająca?

Rodzice (także opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) mają obowiązek zawrzeć z nianią tzw. „umową uaktywniającą”, do której, co do zasady stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

W umowie uaktywniającej trzeba określić:

 •  strony umowy;
 • cel i przedmiot umowy;
 • czas i miejsce sprawowania opieki;
 • liczbę dzieci powierzonych opiece;
 • obowiązki niani;
 • wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
 • czas, na jaki umowa została zawarta;
 • warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

   

Jakie poniesiesz składki i jakie masz obowiązki wobec ZUS 

Za nianię, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca:

 1.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 roku - 1750 zł),
 2. rodzic lub opiekun prawny dziecka (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

   

Jak zgłosić zatrudnienie niani i płacić z tego tytułu składki?  

Rodzice lub opiekunowie powinni najpierw zgłosić siebie jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne na formularzu ZUS ZFA. Następnie mają obowiązek zgłosić nianię zatrudnioną na mocy umowy uaktywniającej do ubezpieczeń społecznych na formularzu ZUS ZUA (tu trzeba też zdecydować czy zgłaszamy nianię do ubezpieczenia chorobowego). Na złożenie do ZUS tego druku jest 7 dni od podpisania umowy. Zgłoszenia niani do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na druku ZUS ZZA – tu także jest 7-dniowy termin.
 

W każdym miesiącu obowiązywania umowy trzeba rozliczyć z ZUS składki na ubezpieczenie społeczne niani na druku ZUS DRA. Deklarację ZUS DRA trzeba złożyć do ZUS do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i w tym samym terminie trzeba zapłacić składki.


Ponadto trzeba złożyć następujące druki:

 • ZUS RCA – jeżeli jesteśmy jedynym pracodawcą niani,
 • ZUS RZA – jeżeli niania ma opłacane składki na ubezpieczenie społeczne z innego źródła a my płacimy jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Do 28 lutego następnego roku trzeba przekazać niani zestawienie zapłaconych przez nas (rodziców lub opiekunów) składek na ubezpieczenie społeczne na druku ZUS IMIR.Niania może przystąpić także (dobrowolnie na swój wniosek) do ubezpieczenia chorobowego. Wtedy składki na to ubezpieczenie opłacać musi rodzic albo opiekun prawny dziecka na zasadach określonych dla zleceniobiorców w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rodzic (płatnik składek) zobowiązany jest także do niezwłocznego informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdej zmianie mającej wpływ na opłacanie składek, w szczególności o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy uaktywniającej.
 


Czy za nianię trzeba płacić podatek?  

Rodzice ani opiekunowie dziecka nie są płatnikami podatku dochodowego z tytułu zawartej z nianią umowy uaktywniającej, a zatem nie mają żadnych obowiązków z tym związanych.

Źródło: Infor.pl

 

 

Oceń artykuł  6 głosów
Drukuj Drukuj
Nick:
Opinia:

Servena2016.05.27 15:16
There are some interesting time limits on this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. Th82&e#er17;s some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as well
Sonda
słoiczek, dania gotowe, łyżeczka
Jaka jest ulubiona zupa Twojego dziecka?